Saturday, April 07, 2007

Si Hesus Na Panginoon

Si Hesus na Panginoon
Para sa Paghuhugas ng mga Paa tuwing Huwebes Santo

To the tune of Filipino Pange Lingua
Mga titik ni: Leo Martin Ocampo
Musika ni: Leo Martin Ocampo at Ron Michael Alquisada


Si Hesus na Panginoon
noong gabing iyon
hinayag kanyang pag-ibig
laan n'ya sa 'ting tanan
mga paa'y hinugasan
halimbawang tularan.

Hinubad kanyang pagka-Diyos
at sa atin ay bumagay
kusa siyang nagpakababa
guro man ay lumuhod
mga paa'y hinugasan
halimbawang tularan.

Tayo ma' y mga alipin
kaibigan niyang tinuring
binigyan ng isang bilin
sa lahat umibig rin.
mga paa'y hinugasan
halimbawang tularan.